Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 183 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
756 คน
19096 คน
19096 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 แผนภูมิ/โครงสร้างหน่วยงาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397