Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 34 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
389 คน
10786 คน
65489 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 นโยบาย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดน้ำแต่พอใช้  เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี  ประหยัดพลังงาน

นโยบายหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะสังคมศาสตร์  ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะฯ ในด้านการให้บริการต่างๆ แก่บุคลากร  โดยดำเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านยานพาหนะ  การรักษาความปลอดภัยทั่วไป  การจัดการบริเวณพื้นที่ของคณะฯ ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม  บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษา สภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

 

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397